Обучение за професионално усъвършенстване и развитие в областта на електронните форми на дистанционно обучение
(Усъв. и развитие в до)

Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение и професионално усъвършенстване и развитие в областта на електронните форми на дистанционно обучение